Algemene voorwaarden Shake Event

Inschrijving voor het Shake Event

Indien de organisatie er niet in slaagt om een team van de andere sekse te organiseren, krijgen jullie het inschrijfgeld teruggestort op jullie rekening, uiterlijk binnen 14 dagen na het evenement.

Bij het annuleren van een team of persoon zal het inschrijfgeld door de organisatie niet worden teruggegeven.

Bij annulering van het totale evenement, buiten de schuld van de organisatie om, zal het inschrijfgeld niet worden teruggegeven.

De inschrijving wordt  op datum bijgehouden in onze administratie. Wij hanteren hierin het beleid dat het team dat als eerste het inschrijfgeld overmaakt, ook als eerste doorgaat naar de volgende fase. Hierbij is niet van belang of je je eerder aangemeld hebt.

Inschrijven kan alleen voor een compleet weekend van vrijdagavond tot zondagmiddag. De kosten hiervoor bedragen 35,00 Euro per persoon, dit is inclusief deelname aan het toernooi, twee overnachtingen, BBQ en twee maal ontbijt.

Veiligheid en accommodatie

Om te overnachten dienen jullie zelf te zorgen voor veilige slaap mogelijkheden in de vorm van een tent. Voertuigen met of zonder motor zijn niet toegestaan op het sportpark. Voor het opfrissen kan gebruik gemaakt worden van onze kleedaccommodatie.
Iedereen doet mee aan dit evenement op eigen verantwoording en nimmer kan NKV aansprakelijk gesteld worden.
NKV hanteert tijdens dit evenement haar normale huis- en gedragsregels. Drankmisbruik en drugs zijn niet toegestaan.
Tijdens het sportieve gedeelte maar ook daarbuiten geldt fairplay. Doelstelling is om een leuk en vooral gezellig evenement te maken met alle deelnemers en vrijwilligers.

NKV beschikt sinds 2007 over drie geweldige kunstgrasvelden en is daar zeer trots op. Daarvoor gelden bij NKV speciale gebruikersafspraken. Wij stellen het zeer op prijs als jullie je op de hoogte willen stellen van deze gebruikers afspraken, om zo mee te helpen onze velden mooi te houden. Let speciaal even op het schoeisel, dit geldt ook voor eventuele begeleiding. Regels hieromtrent tref je aan bij de toegang tot ieder veld.

Zelf alcoholische versnaperingen meebrengen is niet toegestaan. Daar zal bij binnenkomst op worden toegezien door middel van bagagecontrole. Daarnaast is een geldig ID verplicht en dit dien je te tonen bij binnenkomst. Dit houdt verband met de regels omtrent het gebruik van alcohol.

Bij aankomst zal iedere deelnemer een polsbandje ontvangen van de organisatie. Het polsbandje dient als toegangsbewijs en moet men gedurende het toernooi om houden en kunnen tonen aan de organisatie. Bij verlies van het polsbandje kan de deelnemer een nieuwe verkrijgen op vertoon van legitimatie en tegen inlevering van het oude polsbandje.

Bij binnenkomst zal de beveiliging controleren op drank en of drugs. Wanneer dit wordt gevonden heeft de organisatie het recht de toegang te ontzeggen.

De organisatie heeft het recht om een team te verwijderen van het terrein.
Aanwijzingen van de organisatie moeten te allen tijde worden opgevolgd.
Personen die schade aanrichten worden te allen tijde aansprakelijk gesteld.

Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan personen beneden de 18 jaar. Bij twijfel kan gevraagd worden om legitimatie. Het kopen van alcoholhoudende drank met de bedoeling deze over te dragen aan personen beneden de 18 jaar is een wettelijke overtreding en is dus niet toegestaan.

Open vuur is verboden op het gehele terrein Op strategische punten staan voor de veiligheid brandblussers opgesteld. Deze mogen alleen bij brand gebruikt worden. Bij misbruik van de brandblussers wordt de misbruiker voor de rest van het evenement verwijderd van het terrein en zal deze aansprakelijk gesteld worden voor de door hem/haar aangebrachte schade.

Vóór het verlaten van het evenement moet de camping plek schoon worden achtergelaten.
Deelnemers dienen zich ’s nachts rustig te gedragen op het campingterrein. Respecteer de rust van omwonende en overige deelnemers.

Korting en promocode

Beschik je over een korting of promocode en voer je die tegelijk in op het inschrijfformulier dan zal er een bepaalde korting worden toegepast op het inschrijfgeld. In de bevestigingsmail zal dit tot uiting komen. Let op, deze code is maar een bepaalde tijd geldig dus wacht niet te lang met betalen want dan is de code niet meer geldig. (geldigheidsduur staat in de bevestigingsmail, die je ontvangt na inschrijven)

Akkoordverklaring

Door verzending van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden.