Wanneer wordt Shake gehouden in 2019

Shake 2019 zal gehouden worden in het weekend van 21-22-23 juni 2019.

Wanneer wordt Shake gehouden in 2020

Shake wordt gehouden eind juni het exacte weekend wordt meestal op de voorgaande editie bekend gemaakt.. De organisatie behoudt zich wel het recht voor hiervan af te wijken.