Shake wordt gehouden eind juni het exacte weekend wordt meestal op de voorgaande editie bekend gemaakt.. De organisatie behoudt zich wel het recht voor hiervan af te wijken.