Het team moet minimaal vier leden tellen en mag maximaal zeven leden groot zijn. Het is niet mogelijk om buiten de zeven leden nog verzorgers, coaches, trainers, masseurs, waterdragers of anderzins leden toe te voegen.

Het team kan uitsluitend bestaan uit personen van dezelfde sekse.